Absolvovala jsem filologii na Univerzitě Karlově, a od té doby se rozvíjím v oblasti sportu, fitness a relaxačních a sportovních masáží. Od dětství jsem dělala bojová umění a již několik let se věnuji fitness jako instruktorka skupinových lekcí – fitbox, TRX, funkční trénink. Právě tímto způsobem jsem si našla cestu k masážím a péči o tělo obecně. Považuji za důležité umět tělu nejen dát zabrat, ale zároveň ho umět dobře uvolnit a zrelaxovat. Masáže považuji za velmi smysluplnou součást péče o sebe sama, na kterou v dnešní uspěchané době často zapomínáme, a to není dobře. Dobrá masáž pomůže každému – ať už jste sportovec, nebo trávíte většinu času fyzickou prací nebo sezením v kanceláři. Specializuji se na sportovní a relaxační masáže a trigger points.

I’ve studied philology at the Charles University, and since then I’ve been following education and practice in the area of sport, fitness and relaxing and sport massages. Since childhood I’ve been into martial arts and for the past few years I’m a fitness instructor for FITBOX, TRX and functional training. This was actually the way that lead me to massages and body care as such. I think it’s very important to be able to work the body out, but also to be able to relax and calm it accordingly afterwards. To me, massages are a meaningful part of self-care that we so often forget in these rushed times, which is not good. A good massage will be of benefit to anyone - whether you do sports, do a physically demanding job or spend your days sitting at your computer. My speciality are sports and relaxing massages, trigger points and deep tissue massage.

Ich habe Philologie an der Karlsuniversität studiert und verfolge seitdem Ausbildung und Praxis im Bereich Sport, Fitness und Entspannung- sowie Sportmassagen. Seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit Kampfkunst und bin seit einigen Jahren Fitnesstrainer für FITBOX, TRX und Funktionstraining. Dies war eigentlich der Weg, der mich zu Massagen und Körperpflege als solche führte. Ich finde es sehr wichtig, den Körper trainieren zu können, aber auch danach entspannen und ihn entsprechend beruhigen zu können. Massagen sind für mich ein bedeutender Teil der Selbstpflege, den wir in diesen hektischen Zeiten so oft vergessen, was nicht gut ist. Eine gute Massage ist für jeden von Vorteil - egal ob Sie Sport treiben, körperlich anstrengende Arbeit leisten oder Ihre Tage am Computer verbringen. Meine Spezialität sind Sport- und Entspannungmassagen, Triggerpunkte und Tiefengewebemassage.

Seznam technik:

  • Bańkování
  • Kineziotejping
  • Rekondiční masáže
  • Relaxační masáže
  • Sportovní masáže
  • Trigger points

Telefon: +420 774 034 868